🎉 تخفیف عیدانه طراحی انواع وبسایت خبری ، آموزشی ، فروشگاهی و انواع سامانه های تحت وب 🎉 مشاهده
🎉 تخفیف عیدانه طراحی انواع وبسایت خبری ، آموزشی ، فروشگاهی و انواع سامانه های تحت وب 🎉
مشاهده
0
0

پروژه سودکو با الگوریتم ژنتیک با matlab

28,900 تومان

مدرک کارشناسی ارشد نیاز به تمرکز و تمرکز زیاد دارد تا با نمره خوب به دست بیاید. این شامل حدود 36 تا 54 واحد ترم است، که 12 تا 18 کلاس کالج است.

این یک پروژه کارشناسی ارشد است.


پسورد : ندارد || داکیومنت : فاقد بانک اطاعاتی

توضیح  کلی :

این پروژه که با زبان برنامه نویسی متلب نوشته شده است یکمقاله IEEE با عنوان

CombiningMultiobjective Optimization with

DifferentialEvolution to Solve Constrained

OptimizationProblems

 را پیاده سازیمیکند. این پروژه الگوریتم بهینه سازی ترکیبی چند هدفه با تفاضلی برای حل مسائلسبصورت ژنتیک پیاده سازی میکند.

چکیده لاتین مقاله به صورت ذیل میباشد :

During the past decade, solving constrained optimization problems with evolutionary algorithms has received

considerable attention among researchers and practitioners. Cai and Wang’s method (abbreviated as CW method) is a recent constrained optimization evolutionary algorithm proposedby the authors. However, its main shortcoming is that a trial-anderror processhas to be used to choose suitable parameters. To overcome the aboveshortcoming, this paper proposes an improved version of the CW method, calledCMODE, which combines multiobjective optimization with differentialevolution  to deal with constrainedoptimization problems. Like its predecessor CW, the comparison of individualsin CMODE is also based on multiobjective optimization. In CMODE, however,differential evolution serves as the search engine. In addition, a novelinfeasible solution replacement mechanism based on multiobjective optimizationis proposed, with the purpose of guiding the population toward promising solutionsand the feasible region simultaneously. The performance of CMODE is evaluatedon 24 benchmark test functions. It is shown empirically that CMODE is capableof producing highly competitive results compared with some otherstate-of-the-art approaches in the

community of constrained evolutionary optimization.

امکانات اصلی پروژه :

protonix

protonix read

1.     کلیه کدها کامنت گذاری شده اند

2.     تحویل مقاله

3.     تحویل سورس همراه با توضیحات مربوطه پس از خرید