🎉 تخفیف عیدانه طراحی انواع وبسایت خبری ، آموزشی ، فروشگاهی و انواع سامانه های تحت وب 🎉 مشاهده
🎉 تخفیف عیدانه طراحی انواع وبسایت خبری ، آموزشی ، فروشگاهی و انواع سامانه های تحت وب 🎉
مشاهده
0
0

تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه با رشنال رز – rational rose

29,500 تومان

مهندسی نرم‌افزار یعنی استفاده از اصول مهندسی بجا و مناسب برای تولید و ارائه محصول نرم‌افزاری با کیفیت که قابل اطمینان و با صرفه بوده و بر روی ماشین‌های واقعی به‌طور کارآمدی عمل کند. مهندسی نرم‌افزار یک روش سیستماتیک، منظم و دقیق برای ساخت و ارائه محصولی نرم‌افزاری با کیفیت است.

این یک پروژه مهندسی نرم افزار است.


پسورد : ندارد || داکیومنت : سایر بانک های اطلاعاتی

توضیح  کلی :

پروژه حذفقوانین بی فایده در گرامر مستقل از متن با زبان برنامه نویسی سی شارپ نوشته شدهاست . این برنامه یک گرامر را از ورودی دریافت کرده و با توجه به قوانین مربوط بهحذف قوانین بی فایده مثل حذف رنماد های بلا اسفاده و یا فاقد دسترسی و حذف رشتههایی که پایان پذیر نیستند از گرامر . در نهایت گرامر اصلی را با حذف موارد اضافهدر خروجی چاپ میکند.

دراستفاده کردن از برنامه میبایست به نکاتی دقت کنید که در این قسمت به صورت مختصربه هر کدام اشاره هایی خواهیم کرد :

·        در این برنامه به جای لاندامیتوان از  علامت#  استفاده کرد .

·        عبارات پایان پذیر و مستقل یا عباراتیکه قابل دسترس نیستند را با دقت وارد کنید .

امکانات اصلی پروژه :

1.       این برنامه فاقد داکیومنت میباشد .

2.       تک به تک کدها کامنت گذاری شدهاند .

3.       این برنامه از گرافیک مناسبیبرخوردار بوده و تحت ویندوز نوشته شده است .

امکانات پس از خرید:

1-  دانلود فایل exe. اجرایی برنامه

2- دانلود سورس پروژه